logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890

วัสดุสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องน้ำ

Householder > วัสดุก่อสร้าง > วัสดุสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องน้ำ

 วัสดุสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องน้ำ

รายการ S-TYPE E-TYPE M-TYPE
1. โถสุขภัณฑ์ COTTO สีขาว
1.1 โถสุขภัณฑ์นั่งราบ ฟลัชแทงค์ C-188 C-1470 C-1401
1.2 โถสุขภัณฑ์นั่งราบ ราดน้ำ C-6644
1.3 โถส้วมนั่งยองมีฐาน ราดน้ำ C-201
2. อ่างล้างหน้า COTTO สีขาว
2.1 อ่างล้างหน้า ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ C-1010 C-007 C-029
2.2 อ่างล้างหน้า ชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ C-022 C-017
2.3 อ่างล้างหน้า ฃนิดแขวนผนัง C-014 C-230 C-005
2.4 อ่างล้างหน้า ชนิดฝังครึ่งเคาน์เตอร์ C-021 C-0240
2.5 สะดือ อ่างล้างหน้า แบบดึงล็อค CT-673 (HM)
2.6 ท่อน้ำทิ้ง อ่างล้างหน้า HANG รุ่น BP-02
3. โถปัสสาวะชาย COTTO สีขาว

 

 

 

3.1 โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง C-3080 C-307
3.2 โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนังเข้ามุม C-305
3.3 ท่อน้ำทิ้ง โถปัสสาวะชาย HANG
4. อ่างอาบน้ำ COTTO สีขาว
4.1 อ่างอาบน้ำ พร้อมสายสะดือ BH-277PP (H) BT-214-D (H) BT-216-D
5. ก๊อกน้ำ COTTO เซรามิกวาล์ว โครเมียม
5.1 ก๊อกน้ำ ฝักบัวสายอ่อน ยืนอาบ CT-1003 (HM) CT-190-C8N (HM) CT-190C7N (HM)
5.2 ก๊อกน้ำ อ่างล้างหน้า CT-1001 (HM) CT-160-C8N (HM) CT-162-C7N (HM)
5.3 ก๊อกน้ำ โถปัสสาวะชาย CT-474N (S) (HM) CT-475SS (HM) CT-471SS (HM)
5.4 ก๊อกน้ำผสม อ่างอาบน้ำ CT-2002 CT-366A
5.5 ก๊อกน้ำติดผนัง CT-174-C15 (HM) CT-170-C8 (HM) CT-170-C7 (HM)
6. ฝักบัว COTTO
6.1 ฝักบัวสายอ่อน ยืนอาบ S-15 S-17
6.2 ฝักบัวสายอ่อน ยืนอาบ (ห้องแม่บ้าน) S-17 S-71K#WH
6.3 ฝักบัวสายอ่อน สำหรับก๊อกผสม S-15 S-17
6.4 สายฉีดชำระ CT-994K#WH (HM) CT-995#WH (HM)
7. อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
7.1 ที่ใส่สบู่ C-805
7.2 ที่ใส่กระดาษชำระ C-819
7.3 หิ้งวางของ (เฉพาะอ่างแขวน) C-821
7.4 ราวแขวนผ้า C-837
7.5 กระจกเงา สั่งตัดตามขนาดในแบบ PM-91
7.6 อิฐแก้วใส หนา 3” ช้างแก้ว แก้วปราการใหญ่
7.7 ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส CT-640Z2 (HM)

หมายเหตุ

  1. รายการนี้ใช้สำหรับกำหนดวัสดุมาตรฐาน ที่มีระบุในแบบ หรือสัญญาเท่านั้น
  2. วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ไม้ปาร์เก้ ,ไม้ต่างๆ หินแกรนิต ใช้ขนาด ,สี ,ลายเนื้อวัสดุ ตามมาตรฐานท้องตลาดทั่วไป
  3. รายการที่กำหนดราคา เป็นราคาเฉพาะวัสดุเท่านั้น ไม่รวมวัสดุประสาน ,การเคลือบผิว และค่าแรงติดตั้ง
  4. งานปูวัสดุผิวพื้น – ผิวผนัง ไม่รวมค่าแรงงานปูลวดลาย หรือการปูตกแต่ง
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้มูลค่าต้องไม่น้อยกว่ารายการที่ได้ระบุไว้ และสามารถเปลี่ยนแปลง? ได้ตามความเหมาะสมกับแบบบ้าน