logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890

ศูนย์รวมแบบบ้านและตกแต่งภายใน โดยสถาปนิกและวิศวกรที่มีประสบการณ์

เรามีแบบบ้านชั้นเดียว และแบบบ้านสองชั้น ในหลากหลายสไตล์ โดยแบ่งตามพื้นที่ใช้สอยตามขนาดต่างๆให้เลือกเป็นไอเดียมากมาย ดังนี้

■ แบบบ้าน Householder บริษัทฯ มีแบบบ้านให้ท่านเลือกให้เหมาะสมกับขนาดที่ดิน , ทิศทางที่ดิน , พื้นที่ใช้สอยภายในที่เหมาะสมและเพียงพอกับงบประมาณ หากท่านต้องการปรับเปลี่ยนบางส่วนของแบบบ้าน บริษัทฯ ยินดีปรับแบบให้โดยคิดราคาเพิ่มหรือลดลงตามสัดส่วนที่เหมาะสม

■ แบบบ้าน News House บริษัทฯทราบดีอยู่แล้วว่าการสร้างบ้านคงไม่มีแบบบ้านใดที่ตรงใจท่านในทุก ๆ ส่วน บริษัทฯจึงจัดสถาปนิกที่มี ความชำนาญและประสบการณ์ในการออกแบบบ้าน โดยเฉพาะเพื่อออกแบบบ้านเฉพาะสำหรับ ท่าน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ (แบบร่าง)

■ แบบบ้าน Your House ในกรณีที่ท่านมีแบบบ้านพร้อมปลูกสร้างอยู่แล้ว บริษัทฯ ยินดีประมาณราคาค่าก่อสร้างให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และบริษัทฯ ยังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงวัสดุ หรือพื้นที่ใช้สอยก่อนทำการปลูกสร้าง

เอกสารที่ใช้ในการพิจารณาเลือกแบบบ้าน

1. สำเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าจริงทุกหน้า จำนวน 1 ชุด
2. แผนที่หน่วยงาน

ข้อมูลเบื้องต้นในการเลือกแบบบ้าน

1. สำเนาระดับดินถม
2. ขนาดที่ดิน
3. จำนวนห้อง
4. จำนวนผู้อยู่อาศัย
5. ความต้องการเฉพาะ
6. รูปแบบภายนอกที่ต้องการ
7. งบประมาณ