bg_edit 01
bg_edit 03_02
bg_edit 03_03

icon-logo แบบบ้าน

ศูนย์รวมแบบบ้านและตกแต่งภายใน
โดยสถาปนิกและวิศวกรที่มีประสบการณ์

เรามีแบบบ้านชั้นเดียว และแบบบ้านสองชั้น ในหลากหลายสไตล์ โดยแบ่งตามพื้นที่ใช้สอยตามขนาดต่างๆให้เลือกเป็นไอเดียมากมาย ดังนี้

■ แบบบ้าน Householder บริษัทฯ มีแบบบ้านให้ท่านเลือกให้เหมาะสมกับขนาดที่ดิน , ทิศทางที่ดิน , พื้นที่ใช้สอยภายในที่เหมาะสมและเพียงพอกับงบประมาณ หากท่านต้องการปรับเปลี่ยนบางส่วนของแบบบ้าน บริษัทฯ ยินดีปรับแบบให้โดยคิดราคาเพิ่มหรือลดลงตามสัดส่วนที่เหมาะสม

■ แบบบ้าน News House บริษัทฯทราบดีอยู่แล้วว่าการสร้างบ้านคงไม่มีแบบบ้านใดที่ตรงใจท่านในทุก ๆ ส่วน บริษัทฯจึงจัดสถาปนิกที่มี ความชำนาญและประสบการณ์ในการออกแบบบ้าน โดยเฉพาะเพื่อออกแบบบ้านเฉพาะสำหรับ ท่าน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ (แบบร่าง)

■ แบบบ้าน Your House ในกรณีที่ท่านมีแบบบ้านพร้อมปลูกสร้างอยู่แล้ว บริษัทฯ ยินดีประมาณราคาค่าก่อสร้างให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และบริษัทฯ ยังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงวัสดุ หรือพื้นที่ใช้สอยก่อนทำการปลูกสร้าง

เอกสารที่ใช้ในการพิจารณาเลือกแบบบ้าน
  1. สำเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าจริงทุกหน้า จำนวน 1 ชุด
  2. แผนที่หน่วยงาน
ข้อมูลเบื้องต้นในการเลือกแบบบ้าน
  1. ระดับดินถม
  2. ขนาดที่ดิน
  3. จำนวนห้อง
  4. จำนวนผู้อยู่อาศัย
  5. ความต้องการเฉพาะ
  6. รูปแบบภายนอกที่ต้องการ
  7. งบประมาณ
WordPress Video Lightbox