bg_edit 01
bg_edit 03_02
bg_edit 03_03

icon-logo ประวัติบริษัท

“ข้อบกพร่องและปัญหา คือความรู้อันดีเยี่ยมที่นำมาสร้างสรรค์งาน”

ด้วยความมุ่งมั่นและประสบการณ์กว่า 10 ปีที่บริษัทเฮ้าส์โฮสเดอร์ จำกัด คร่ำหวอดเกี่ยวกับงานด้านก่อสร้าง ออกแบบบ้าน และให้คำปรึกษาเรื่องบ้านอย่างมืออาชีพ การทำงานของเราได้ตอกย้ำความจริงข้อหนึ่งที่เราเรียนรู้ตลอดมาว่าบริษัทสร้างบ้าน ที่ดีมิใช่บริษัทที่มุ่งหวังเพียงกำไรในธุรกิจเพียงอย่างเดียวหากแต่ต้องมีจิตสำนึก และจรรยาบรรณในการสร้างบ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยให้แก่ลูกค้า บนปรัชญาพื้นฐานของความเหมาะสม กับความพอดี ดังที่เรายึดมั่นตลอดมา

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดหาทีมงานมืออาชีพ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในทุกระบบของส่วนต่าง ๆ เพื่อคอยดูแลทุกรายละเอียด ทุกตารางนิ้ว ทุกทิศทาง ซึ่งล้วนมีความหมายในการสร้างและตกแต่งตลอดจนคัดสรรเฉพาะวัสดุอุปกรณ์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ เพื่อคงประสิทธิภาพการใช้งานระยะยาว นอกจากนี้ยังให้บริการครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการผลิต จนถึงการรับประกันหลังการขายที่พร้อมดูแลคุณตลอดไป ทั้งหมดนี้จึงเป็นเสมือนสิ่งสะท้อนความตั้งใจของบริษัทฯ ในอันที่จะสร้างงานที่ได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้สมกับความไว้วางใจจากลูกค้าที่มอบให้เรากว่า 10 ปีที่ผ่านมา

บริษัทรับสร้างบ้านและออกแบบบ้านของเรา ให้คำปรึกษาโดยยึดงบประมาณที่ท่านมี และจัดสรรวัสดุที่เหมาะสมให้แก่ท่าน!

WordPress Video Lightbox