logo

เปิดบ้าน Householder

บ้านมิได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัย ทว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่อันสำคัญยิ่ง “บ้าน” เป็นที่พักกาย พักใจ และเป็นศูนย์รวมความรักความอบอุ่นของสมาชิกในครอบครัวตลอดชีวิต การปลูกสร้างบ้านสักหลังจึงต้องอาศัยความพิถีพิถันและความเอาใจใส่อย่างถึงที่สุดเพื่อให้ภายใต้หลังคานี้เป็นหลักพักพิงที่มั่นคงและอยู่สบาย ตรงใจผู้อาศัย Hoseholder ถือกำเนิดขึ้นมาด้วยความเข้าใจเป็นอย่างดีว่า การสร้างบ้านคือ การสร้างฝัน หลักการทำงานของเราจึงตั้งอยู่บนเจตนารมณ์ที่จะสร้างบ้านเปี่ยมคุณภาพให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ด้วยการทำงานของทีมที่มีประสบการณ์ยาวนานและความชำนาญเฉพาะด้าน ซึ่งพร้อมให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกทุกขั้นตอน ครบวงจรการสร้างบ้าน เพื่อให้ “บ้าน” เติมเต็มฝัน…ที่คุณสัมผัสได้ คุณสุดเขต ดีไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮ้าส์โฮลเดอร์ จำกัด
Hotline: 081-984-4199
Tel : 0 2965 6363

การทำสัญญา

Householder > การทำสัญญา

การทำสัญญา

เมื่อท่านได้ตรวจสอบแบบก่อสร้าง , รายละเอียดวัสดุ และข้อตกลงต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องมา
ดำเนินการทำสัญญา กับบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯเริ่มดำเนินงานก่อสร้าง

ระยะเวลาการก่อสร้างราคาก่อสร้าง
ระยะเวลาการก่อสร้าง
ราคาบ้านไม่เกิน 2 ล้านบาท
7-9 เดือน
ราคาบ้านตั้งแต่ 2 ล้านบาทและไม่เกิน 3.5 ล้านบาท
8-10 เดือน
ราคาบ้านตั้งแต่ 3.5 ล้านบาทและไม่เกิน 5 ล้านบาท
10-12 เดือน
ราคาบ้านตั้งแต่ 5 ล้านบาทและไม่เกิน 10 ล้านบาท
12-15 เดือน
ราคาบ้านตั้งแต่ 10 ล้านบาท
15-18 เดือน

หมายเหตุ

  1. กรณีบ้านที่ใช้เสาเข็มเจาะ ระยะเวลาการก่อสร้างจะเพิ่มขึ้นอีก 1 เดือน
  2. บริษัทฯ สงวนลิขสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการก่อสร้างตามความเหมาะสม