logo

เปิดบ้าน Householder

บ้านมิได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัย ทว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่อันสำคัญยิ่ง “บ้าน” เป็นที่พักกาย พักใจ และเป็นศูนย์รวมความรักความอบอุ่นของสมาชิกในครอบครัวตลอดชีวิต การปลูกสร้างบ้านสักหลังจึงต้องอาศัยความพิถีพิถันและความเอาใจใส่อย่างถึงที่สุดเพื่อให้ภายใต้หลังคานี้เป็นหลักพักพิงที่มั่นคงและอยู่สบาย ตรงใจผู้อาศัย Hoseholder ถือกำเนิดขึ้นมาด้วยความเข้าใจเป็นอย่างดีว่า การสร้างบ้านคือ การสร้างฝัน หลักการทำงานของเราจึงตั้งอยู่บนเจตนารมณ์ที่จะสร้างบ้านเปี่ยมคุณภาพให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ด้วยการทำงานของทีมที่มีประสบการณ์ยาวนานและความชำนาญเฉพาะด้าน ซึ่งพร้อมให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกทุกขั้นตอน ครบวงจรการสร้างบ้าน เพื่อให้ “บ้าน” เติมเต็มฝัน…ที่คุณสัมผัสได้ คุณสุดเขต ดีไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮ้าส์โฮลเดอร์ จำกัด
Hotline: 081-984-4199
Tel : 0 2965 6363

การรับประกันผลงาน

Householder > การรับประกันผลงาน

การรับประกันผลงาน

การรับประกัน

■    งานโครงสร้าง รับประกันการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันของโครงสร้างหลักส่วนที่วางบนเสาเข็มทั้งหมด ยกเว้นการทรุดตัวตามธรรมชาติ

และโครงสร้างส่วนที่วางบนดิน

– บ้านที่ใช้เสาเข็มเจาะ หรือเสาเข็มตอก ยาว 21.00 ม. ขึ้นไป ระยะเวลาการรับประกัน 10 ปี (S-TYPE, E-TYPE)

– บ้านที่ใช้เสาเข็มยาวน้อยกว่า 21.00 ม. ระยะเวลาการรับประกัน 3 ปี (M-TYPE)

■    งานหลังคา รับประกันการรั่วซึมของหลังคา ระยะเวลา 5 ปี โดยช่างผู้ชำนาญงานจากกระเบื้องซีแพคโมเนีย

■    การกำจัดปลวก รับประกันการป้องกันปลวกเป็นเวลา 1 ปี

■    สี ICI รับประกันสีทาบ้านเป็นเวลา 5 ปี โดยบริษัท สี ไอซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ (S-TYPE,E-TYPE)

■    ประตู Doric รับประกัน 5 ปี

■    คุณภาพงาน รับประกันคุณภาพทั่วไป 1 ปี ทั้งนี้ไม่รวมวัสดุ-อุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน

 

หมายเหตุ

1.ระยะเวลาการรับประกัน เริ่มนับตั้งแต่มีการส่งมอบงานในแต่ละส่วน

2.การใช้งานอาคารผิดประเภท ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

3.ความเสียหายที่เกิดขึ้น หากบริษัทฯไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ความเสียหายนั้นไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน