logo

เปิดบ้าน Householder

บ้านมิได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัย ทว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่อันสำคัญยิ่ง “บ้าน” เป็นที่พักกาย พักใจ และเป็นศูนย์รวมความรักความอบอุ่นของสมาชิกในครอบครัวตลอดชีวิต การปลูกสร้างบ้านสักหลังจึงต้องอาศัยความพิถีพิถันและความเอาใจใส่อย่างถึงที่สุดเพื่อให้ภายใต้หลังคานี้เป็นหลักพักพิงที่มั่นคงและอยู่สบาย ตรงใจผู้อาศัย Hoseholder ถือกำเนิดขึ้นมาด้วยความเข้าใจเป็นอย่างดีว่า การสร้างบ้านคือ การสร้างฝัน หลักการทำงานของเราจึงตั้งอยู่บนเจตนารมณ์ที่จะสร้างบ้านเปี่ยมคุณภาพให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ด้วยการทำงานของทีมที่มีประสบการณ์ยาวนานและความชำนาญเฉพาะด้าน ซึ่งพร้อมให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกทุกขั้นตอน ครบวงจรการสร้างบ้าน เพื่อให้ “บ้าน” เติมเต็มฝัน…ที่คุณสัมผัสได้ คุณสุดเขต ดีไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮ้าส์โฮลเดอร์ จำกัด
Hotline: 081-984-4199
Tel : 0 2965 6363

ขั้นตอนการบริการก่อสร้างบ้าน

Householder > ขั้นตอนการบริการก่อสร้างบ้าน

ขั้นตอนการบริการก่อสร้างบ้าน

 ขั้นตอน
ระยะเวลา
ปรึกษารายละเอียดแบบบ้าน
1 วัน
สำรวจที่ดิน
3 วัน
ปรับ-เปลี่ยน แบบบ้าน และวัสดุก่อสร้าง
14 วัน
เสนอราคาตามแบบบ้าน และวัสดุก่อสร้าง
3 วัน
สั่งดำเนินการจัดทำแบบก่อสร้าง (ชำระเงินค่าดำเนินการจัดทำแบบก่อสร้าง 100,000 บาท)
30 วัน
ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร, ขอสินเชื่อ
30 วัน
เตรียมงานก่อสร้าง (รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม-ถมดิน-ปรับเคลียร์บริเวณ)
14 วัน
ทำสัญญาก่อสร้าง ชำระเงินงวดที่ 1
ขอมิเตอร์ไฟฟ้า-ประปาชั่วคราว
เริ่มการก่อสร้าง (ตอกเสาเข็ม)
40 วัน
ชำระเงินงวดที่ 2 เมื่องานตอกเสาเข็ม คานชั้นล่าง เสาชั้นล่าง แล้วเสร็จ
30 วัน
ชำระเงินงวดที่ 3 เมื่องานคานชั้นสอง เสาชั้นสอง แล้วเสร็จ
40 วัน
ชำระเงินงวดที่ 4 เมื่อโครงหลังคา มุงหลังคา แล้วเสร็จ
35 วัน
ชำระเงินงวดที่ 5 เมื่องานก่ออิฐ-ตั้งวงกบ เดินท่อประปาภายใน แล้วเสร็จ
45 วัน
ชำระเงินงวดที่ 6 เมื่องานฉาบปูน ฝ้าเพดานภายนอก บุวัสดุผิวผนัง แล้วเสร็จ
50 วัน
ชำระเงินงวดสุดท้าย เมื่องานบุวัสดุผิวพื้น งานสี เก็บงานทั้งหมด แล้วเสร็จ

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนและเวลาดำเนินการดังกล่าวโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.การชำระเงิน อ้างอิงการก่อสร้างบ้าน 2 ชั้น