logo

เปิดบ้าน Householder

บ้านมิได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัย ทว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่อันสำคัญยิ่ง “บ้าน” เป็นที่พักกาย พักใจ และเป็นศูนย์รวมความรักความอบอุ่นของสมาชิกในครอบครัวตลอดชีวิต การปลูกสร้างบ้านสักหลังจึงต้องอาศัยความพิถีพิถันและความเอาใจใส่อย่างถึงที่สุดเพื่อให้ภายใต้หลังคานี้เป็นหลักพักพิงที่มั่นคงและอยู่สบาย ตรงใจผู้อาศัย Hoseholder ถือกำเนิดขึ้นมาด้วยความเข้าใจเป็นอย่างดีว่า การสร้างบ้านคือ การสร้างฝัน หลักการทำงานของเราจึงตั้งอยู่บนเจตนารมณ์ที่จะสร้างบ้านเปี่ยมคุณภาพให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ด้วยการทำงานของทีมที่มีประสบการณ์ยาวนานและความชำนาญเฉพาะด้าน ซึ่งพร้อมให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกทุกขั้นตอน ครบวงจรการสร้างบ้าน เพื่อให้ “บ้าน” เติมเต็มฝัน…ที่คุณสัมผัสได้ คุณสุดเขต ดีไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮ้าส์โฮลเดอร์ จำกัด
Hotline: 081-984-4199
Tel : 0 2965 6363

คุณนพดล ศิริจงดี

Householder > interview  > คุณนพดล ศิริจงดี

คุณนพดล ศิริจงดี

วันที่  25/8/63

ผมปรับปรุงบ้านยุค 70 ให้เปลี่ยนเป็นแบบ  Modern แต่ยังใช้โครงสร้างเดิมโดยใช้ บริษัท Householder จำกัด เป็นผู้รับเหมาโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน เริ่มจากมีการแยก job งานเป็นรายการว่าจะต้องทำอะไรบ้าง  ก่อน-หลัง โดยกำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างปรับปรุงไว้ในแผนงานตามระยะเวลา การปรับปรุงเริ่มตั้งแต่พูดคุยเพื่อให้ได้บ้านที่เราชอบมีการเขียนแบบและรายการที่จะต้องทำ ตามแบบทุกประการซึ่งตกลงราคากันไว้ทุกรายการ

แต่ในระหว่างดำเนินงาน

ผมได้มีการแก้แบบการปรับปรุงใหม่เพิ่มอีก 12 ครั้งซึ่งทาง householder ก็ไม่ได้เกี่ยงงอนอย่างไร   การเปลี่ยนแปลงทุกเรื่องมีทั้งการปรับลด และปรับปรุงเพิ่มถ้าสามารถปรับได้โดยกระทบทางด้านวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม ทาง householder ก็ยินดีแก้ไข ทำตามที่ผมต้องการทุกอย่างและทุกงานแก้หรือปรับปรุงก็จะต้องมีการแก้แบบ เขียนแบบใหม่ ปรับลดราคาเก่า-เพิ่มราคาใหม่  ลดหรือเพิ่มค่าดำเนินงานใหม่ทุกครั้ง  เมื่อครบกำหนดเวลาผลงานที่ออกมาผมก็ได้บ้านสวย ตามความต้องการของผมทุกประการ

สำหรับการชำระเงินมีการแบ่งการชำระเงินเป็นงวดๆตามงานที่แล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้  หลังจากเสร็จการปรับปรุงผมก็ได้บ้านที่ถูกใจ ที่ประทับใจผมมากคือ เมื่อโครงการจบและชำระเงินหมดเรียบร้อยแล้วตามสัญญา แต่ยังมีงานที่ต้องเก็บงานอีกหลายอย่างเช่นระบบไฟฟ้า ระบบประปา บานประตู  โดยเฉพาะกลิ่นในห้องน้ำ มีการแก้ไขหลายวิธี หลายครั้ง และใช้เวลานานทาง householder ก็ยังคงติดตามงาน พยายามแก้ไขปัญหาให้ผมเป็นอย่างดีโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด แสดงถึงการมีน้ำใจ ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ข้อนี้ผมประทับใจมาก ผมต้องขอขอบคุณ คุณสุดเขต  MD  บริษัท คุณผึ้ง สถาปนิก ตลอดจน คุณ เอ ศิริพลและ คุณเจ้ย สุรศักดิ์ วิศวกรที่ปรึกษามา ณ ที่นี้ด้วยครับ

นพดล ศิริจงดี