logo

เปิดบ้าน Householder

บ้านมิได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัย ทว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่อันสำคัญยิ่ง “บ้าน” เป็นที่พักกาย พักใจ และเป็นศูนย์รวมความรักความอบอุ่นของสมาชิกในครอบครัวตลอดชีวิต การปลูกสร้างบ้านสักหลังจึงต้องอาศัยความพิถีพิถันและความเอาใจใส่อย่างถึงที่สุดเพื่อให้ภายใต้หลังคานี้เป็นหลักพักพิงที่มั่นคงและอยู่สบาย ตรงใจผู้อาศัย Hoseholder ถือกำเนิดขึ้นมาด้วยความเข้าใจเป็นอย่างดีว่า การสร้างบ้านคือ การสร้างฝัน หลักการทำงานของเราจึงตั้งอยู่บนเจตนารมณ์ที่จะสร้างบ้านเปี่ยมคุณภาพให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ด้วยการทำงานของทีมที่มีประสบการณ์ยาวนานและความชำนาญเฉพาะด้าน ซึ่งพร้อมให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกทุกขั้นตอน ครบวงจรการสร้างบ้าน เพื่อให้ “บ้าน” เติมเต็มฝัน…ที่คุณสัมผัสได้ คุณสุดเขต ดีไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮ้าส์โฮลเดอร์ จำกัด
Hotline: 081-984-4199
Tel : 0 2965 6363

คุณบุษรินทร์ ยอดยิ่ง

Householder > interview  > คุณบุษรินทร์ ยอดยิ่ง

คุณบุษรินทร์ ยอดยิ่ง

?ความประทับใจ?
เฮาส์โฮลเดอร์สร้างบ้านตามใจผู้อยู่ ออกมาเป็นรูปธรรมได้จริงอย่างจริงใจ
และราคาเป็นธรรม คุณแค่คิดว่าอยากจะใช้ชีวิตอย่างไรในบ้าน
อยากได้อะไร ขอแค่บอก เฮาส์โฮลเดอร์จะหาทางทำให้ได้ตลอดค่ะ

วางใจ ไว้ใจ ได้ทุกเรื่อง ตั้งแต่เริ่มต้นเขียนแบบบ้าน ขออนุญาตสร้างบ้าน
จนกระทั่งขอน้ำ ไฟ ทะเบียนบ้าน คิดจะสร้างบ้าน แนะนำเฮาส์โฮลเดอร์ค่ะ ??