logo

เปิดบ้าน Householder

บ้านมิได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัย ทว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่อันสำคัญยิ่ง “บ้าน” เป็นที่พักกาย พักใจ และเป็นศูนย์รวมความรักความอบอุ่นของสมาชิกในครอบครัวตลอดชีวิต การปลูกสร้างบ้านสักหลังจึงต้องอาศัยความพิถีพิถันและความเอาใจใส่อย่างถึงที่สุดเพื่อให้ภายใต้หลังคานี้เป็นหลักพักพิงที่มั่นคงและอยู่สบาย ตรงใจผู้อาศัย Hoseholder ถือกำเนิดขึ้นมาด้วยความเข้าใจเป็นอย่างดีว่า การสร้างบ้านคือ การสร้างฝัน หลักการทำงานของเราจึงตั้งอยู่บนเจตนารมณ์ที่จะสร้างบ้านเปี่ยมคุณภาพให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ด้วยการทำงานของทีมที่มีประสบการณ์ยาวนานและความชำนาญเฉพาะด้าน ซึ่งพร้อมให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกทุกขั้นตอน ครบวงจรการสร้างบ้าน เพื่อให้ “บ้าน” เติมเต็มฝัน…ที่คุณสัมผัสได้ คุณสุดเขต ดีไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮ้าส์โฮลเดอร์ จำกัด
Hotline: 081-984-4199
Tel : 0 2965 6363

ทันตแพทย์หญิง ภัทราภา ศิลปสุวรรณ

Householder > interview  > ทันตแพทย์หญิง ภัทราภา ศิลปสุวรรณ

ทันตแพทย์หญิง ภัทราภา ศิลปสุวรรณ

บ้านหลังแรก?
เลือกสร้างกับบริษัทhouseholder สร้างได้ออกมาตรงตามความต้องการ ช่างฝีมือดี งานเรียบร้อย แข็งแรง
อยู่มาเป็น 10 ปี โครงสร้างยังดีเหมือนเดิม

บ้านหลังที่ 2??
จึงตัดสินใจสร้างกับhouseholderอีกครั้ง เพราะมั่นใจว่า สามารถสร้างได้จบอยู่ในงบประมาณที่อยากได้
ทางบริษัทยังสามารถควบคุมมาตราฐานได้ดีเหมือนบ้านหลังเดิม
ขอขอบคุณ?? ทีมงานวิศวกร สถาปนิก และ เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ดูแลกันมา จนมาถึง ??บ้านหลังที่ 2  ค่ะ
ผ่านการสร้างบ้านด้วยกันมาได้ ทางบริษัทมีความใจเย็นและตั้งใจมากจริงๆ เพราะส่วนตัวเป็นคนเรื่องไม่น้อยเลย?
รายละเอียดเยอะ ยิบย่อยมาก แต่ทางบริษัทก็สามารถตอบสนองความต้องการได้ครบถ้วน
ได้บ้านตามแบบที่ต้องการจริงๆ ขอบคุณมากค่ะ??

ทันตแพทย์หญิง ภัทราภา ศิลปสุวรรณ