logo

เปิดบ้าน Householder

บ้านมิได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัย ทว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่อันสำคัญยิ่ง “บ้าน” เป็นที่พักกาย พักใจ และเป็นศูนย์รวมความรักความอบอุ่นของสมาชิกในครอบครัวตลอดชีวิต การปลูกสร้างบ้านสักหลังจึงต้องอาศัยความพิถีพิถันและความเอาใจใส่อย่างถึงที่สุดเพื่อให้ภายใต้หลังคานี้เป็นหลักพักพิงที่มั่นคงและอยู่สบาย ตรงใจผู้อาศัย Hoseholder ถือกำเนิดขึ้นมาด้วยความเข้าใจเป็นอย่างดีว่า การสร้างบ้านคือ การสร้างฝัน หลักการทำงานของเราจึงตั้งอยู่บนเจตนารมณ์ที่จะสร้างบ้านเปี่ยมคุณภาพให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ด้วยการทำงานของทีมที่มีประสบการณ์ยาวนานและความชำนาญเฉพาะด้าน ซึ่งพร้อมให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกทุกขั้นตอน ครบวงจรการสร้างบ้าน เพื่อให้ “บ้าน” เติมเต็มฝัน…ที่คุณสัมผัสได้ คุณสุดเขต ดีไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮ้าส์โฮลเดอร์ จำกัด
Hotline: 081-984-4199
Tel : 0 2965 6363

รายการที่ไม่รวมในราคาค่าก่อสร้าง

Householder > รายการที่ไม่รวมในราคาค่าก่อสร้าง

รายการที่ไม่รวมในราคาค่าก่อสร้าง

 1. งานปรับสภาพที่ดินก่อนทำการปลูกสร้าง เช่น งานรื้อถอน งานถมดิน งานปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยพร้อมทำก่อสร้าง ฯลฯ
 2. ค่าเช่าสถานที่ กรณีที่ไม่สามารถกองวัสดุ หรือสร้างที่พักคนงานได้
 3. ค่าผ่านทางถนน หรือที่ส่วนบุคคล ค่าประกันความเสียหาย และค่าเสื่อมสภาพหมู่บ้าน ค่าสาธารณูปโภคภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง
 4. ค่าธรรมเนียม เงินประกันมิเตอร์ ค่ามิเตอร์ และค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า-น้ำประปาชั่วคราว และถาวร (กรณีในนามของท่าน)
 5. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้ำประปา และไฟฟ้า กรณีที่อยู่นอกเขตการให้บริการของการไฟฟ้าฯ และการประปาฯ
 6. ท่อเมนประปาจาท่อเมนประปาสาธารณะถึงหน้าที่ดิน หรืองานวางท่อตลอดถนน ถึงสถานที่ปลูกสร้าง (การประปา ฯ เป็นผู้ดำเนินการ)
 7. งานปักเสาไฟฟ้า หรือพาดสายไฟ ถึงสถานที่ปลูกสร้าง ( การไฟฟ้าฯ เป็นผู้ดำเนินการ )
 8. เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น-น้ำร้อน พัดลมดูดอากาศ พัดลมเพดาน ฯลฯ
 9. งานเคาน์เตอร์ห้องครัว และเครื่องใช้ในครัว เช่น เตาแก๊ส-เตาไฟฟ้า เครื่องดูดควัน อ่างล้างจาน เครื่องกรองน้ำ ฯลฯ
 10. อุปกรณ์รับสัญญาณ เช่น เสารับสัญญาณโทรทัศน์ โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร เครื่องควบคุมไร้สายต่าง ๆ และเคเบิลทีวี ฯลฯ
 11. งานถนน สายเมนไฟฟ้า ท่อเมนประปา และท่อระบายน้ำภายนอก ส่วนที่เกิดจากที่ระบุ
 12. การแสดงแนวเขต เช่น งานรั้ว และงานประตูรั้ว
 13. งานจัดสวน และงานตกแต่งภายใน เช่น เฟอร์นิเจอร์ ม่าน งานมุ้งลวด เหล็กดัด ฯลฯ
 14. งานสระน้ำ สระว่ายน้ำ และบ่อน้ำ
 15. กรณีที่ต้องใช้เสาเข็มเจาะ บริษัทฯ จะพิจารณาความจำเป็นตามสภาพที่ดินที่จะปลูกสร้าง

หมายเหตุ
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ข้างต้นได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า