logo

เปิดบ้าน Householder

บ้านมิได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัย ทว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่อันสำคัญยิ่ง “บ้าน” เป็นที่พักกาย พักใจ และเป็นศูนย์รวมความรักความอบอุ่นของสมาชิกในครอบครัวตลอดชีวิต การปลูกสร้างบ้านสักหลังจึงต้องอาศัยความพิถีพิถันและความเอาใจใส่อย่างถึงที่สุดเพื่อให้ภายใต้หลังคานี้เป็นหลักพักพิงที่มั่นคงและอยู่สบาย ตรงใจผู้อาศัย Hoseholder ถือกำเนิดขึ้นมาด้วยความเข้าใจเป็นอย่างดีว่า การสร้างบ้านคือ การสร้างฝัน หลักการทำงานของเราจึงตั้งอยู่บนเจตนารมณ์ที่จะสร้างบ้านเปี่ยมคุณภาพให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ด้วยการทำงานของทีมที่มีประสบการณ์ยาวนานและความชำนาญเฉพาะด้าน ซึ่งพร้อมให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกทุกขั้นตอน ครบวงจรการสร้างบ้าน เพื่อให้ “บ้าน” เติมเต็มฝัน…ที่คุณสัมผัสได้ คุณสุดเขต ดีไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮ้าส์โฮลเดอร์ จำกัด
Hotline: 081-984-4199
Tel : 0 2965 6363

วัสดุก่อสร้าง

Householder > วัสดุก่อสร้าง

วัสดุสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องน้ำ

รายการ S-TYPE E-TYPE M-TYPE
1. โถสุขภัณฑ์ COTTO สีขาว
1.1 โถสุขภัณฑ์นั่งราบ ฟลัชแทงค์ C-188 C-1470 C-1401
1.2 โถสุขภัณฑ์นั่งราบ ราดน้ำ C-6644
1.3 โถส้วมนั่งยองมีฐาน ราดน้ำ C-201
2. อ่างล้างหน้า COTTO สีขาว
2.1 อ่างล้างหน้า ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ C-1010 C-007 C-029
2.2 อ่างล้างหน้า ชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ C-022 C-017
2.3 อ่างล้างหน้า ฃนิดแขวนผนัง C-014 C-230 C-005
2.4 อ่างล้างหน้า ชนิดฝังครึ่งเคาน์เตอร์ C-021 C-0240
2.5 สะดือ อ่างล้างหน้า แบบดึงล็อค CT-673 (HM)
2.6 ท่อน้ำทิ้ง อ่างล้างหน้า HANG รุ่น BP-02
3. โถปัสสาวะชาย COTTO สีขาว
 

 

 

3.1 โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง C-3080 C-307
3.2 โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนังเข้ามุม C-305
3.3 ท่อน้ำทิ้ง โถปัสสาวะชาย HANG
4. อ่างอาบน้ำ COTTO สีขาว
4.1 อ่างอาบน้ำ พร้อมสายสะดือ BH-277PP (H) BT-214-D (H) BT-216-D
5. ก๊อกน้ำ COTTO เซรามิกวาล์ว โครเมียม
5.1 ก๊อกน้ำ ฝักบัวสายอ่อน ยืนอาบ CT-1003 (HM) CT-190-C8N (HM) CT-190C7N (HM)
5.2 ก๊อกน้ำ อ่างล้างหน้า CT-1001 (HM) CT-160-C8N (HM) CT-162-C7N (HM)
5.3 ก๊อกน้ำ โถปัสสาวะชาย CT-474N (S) (HM) CT-475SS (HM) CT-471SS (HM)
5.4 ก๊อกน้ำผสม อ่างอาบน้ำ CT-2002 CT-366A
5.5 ก๊อกน้ำติดผนัง CT-174-C15 (HM) CT-170-C8 (HM) CT-170-C7 (HM)
6. ฝักบัว COTTO
6.1 ฝักบัวสายอ่อน ยืนอาบ S-15 S-17
6.2 ฝักบัวสายอ่อน ยืนอาบ (ห้องแม่บ้าน) S-17 S-71K#WH
6.3 ฝักบัวสายอ่อน สำหรับก๊อกผสม S-15 S-17
6.4 สายฉีดชำระ CT-994K#WH (HM) CT-995#WH (HM)
7. อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
7.1 ที่ใส่สบู่ C-805
7.2 ที่ใส่กระดาษชำระ C-819
7.3 หิ้งวางของ (เฉพาะอ่างแขวน) C-821
7.4 ราวแขวนผ้า C-837
7.5 กระจกเงา สั่งตัดตามขนาดในแบบ PM-91
7.6 อิฐแก้วใส หนา 3” ช้างแก้ว แก้วปราการใหญ่
7.7 ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส CT-640Z2 (HM)

หมายเหตุ
1.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงบางรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้มูลค่ารวมจะต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในรายการนี้
2.รายการนี้ใช้สำหรับกำหนดราคาวัสดุ ตามตำแหน่งวัสดุที่ระบุในแบบ, สัญญา หรือการเปลี่ยนแปลงหลังทำสัญญาเท่านั้น
3.สุขภัณฑ์มาตรฐานบริษัทฯ อ้างอิง สุขภัณฑ์ COTTO สีขาว
4.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการกำหนดราคาวัสดุข้างต้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ วันที่บริษัทฯ ทำการสั่งซื้อวัสดุจากร้านค้า