logo

เปิดบ้าน Householder

บ้านมิได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัย ทว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่อันสำคัญยิ่ง “บ้าน” เป็นที่พักกาย พักใจ และเป็นศูนย์รวมความรักความอบอุ่นของสมาชิกในครอบครัวตลอดชีวิต การปลูกสร้างบ้านสักหลังจึงต้องอาศัยความพิถีพิถันและความเอาใจใส่อย่างถึงที่สุดเพื่อให้ภายใต้หลังคานี้เป็นหลักพักพิงที่มั่นคงและอยู่สบาย ตรงใจผู้อาศัย Hoseholder ถือกำเนิดขึ้นมาด้วยความเข้าใจเป็นอย่างดีว่า การสร้างบ้านคือ การสร้างฝัน หลักการทำงานของเราจึงตั้งอยู่บนเจตนารมณ์ที่จะสร้างบ้านเปี่ยมคุณภาพให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ด้วยการทำงานของทีมที่มีประสบการณ์ยาวนานและความชำนาญเฉพาะด้าน ซึ่งพร้อมให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกทุกขั้นตอน ครบวงจรการสร้างบ้าน เพื่อให้ “บ้าน” เติมเต็มฝัน…ที่คุณสัมผัสได้ คุณสุดเขต ดีไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮ้าส์โฮลเดอร์ จำกัด
Hotline: 081-984-4199
Tel : 0 2965 6363

วัสดุสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องน้ำ

Householder > วัสดุก่อสร้าง > วัสดุสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องน้ำ

 วัสดุสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องน้ำ

รายการ S-TYPE E-TYPE M-TYPE
1. โถสุขภัณฑ์ COTTO สีขาว
1.1 โถสุขภัณฑ์นั่งราบ ฟลัชแทงค์ C-17177 C-1182 C-1182
1.2 โถสุขภัณฑ์นั่งราบ ฟลัชแทงค์ (ห้องแม่บ้าน) C-186
2. อ่างล้างหน้า COTTO สีขาว
2.1 อ่างล้างหน้า ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ C-05817 C-0110 C-0110
2.2 อ่างล้างหน้า ชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ C-01617 C-017
2.3 อ่างล้างหน้า ฃนิดแขวนผนัง C-005 C-005 C-005
2.4 อ่างล้างหน้า ชนิดฝังครึ่งเคาน์เตอร์ C-02427 C-02717
2.5 สะดือ อ่างล้างหน้า แบบดึงล็อค CT-673 (HM)
2.6 ท่อน้ำทิ้ง อ่างล้างหน้า CT-680 (HM)
3. โถปัสสาวะชาย COTTO สีขาว

 

 

 

3.1 โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง C-3080 C-307
3.2 โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนังเข้ามุม C-305
3.3 ท่อน้ำทิ้ง โถปัสสาวะชาย CT-681
4. อ่างอาบน้ำ COTTO สีขาว
4.1 อ่างอาบน้ำ พร้อมสายสะดือ BH-220-PP(H)WH BH-224-PP(H)WH BH-224-PP(H)WH
5. ก๊อกน้ำ COTTO เซรามิกวาล์ว โครเมียม
5.1 ก๊อกน้ำ ฝักบัวสายอ่อน ยืนอาบ CT-1134-A (HM) CT-1115-A(HM) CT-1115-A(HM)
5.2 ก๊อกน้ำ อ่างล้างหน้า CT-1131-A (HM) CT-1131-A (HM) CT-1131-A (HM)
5.3 ก๊อกน้ำ โถปัสสาวะชาย CT-474-NS (HM) CT-471-SS (HM) CT-471-SS (HM)
5.4 ก๊อกน้ำผสม อ่างอาบน้ำ CT-2147-A CT-2095-A
5.5 ก๊อกน้ำติดผนัง PM1024-Q28 (HM) PM1024-Q28 (HM) PM1024-Q28 (HM)
6. ฝักบัว COTTO
6.1 ฝักบัวสายอ่อน ยืนอาบ Z-72 (HM) Z-71 (HM)
6.2 ฝักบัวสายอ่อน ยืนอาบ (ห้องแม่บ้าน) S-71#WH S-71#WH
6.3 ฝักบัวสายอ่อน สำหรับก๊อกผสม Z-72 (HM) Z-71 (HM)
6.4 สายฉีดชำระ CT-994K#WH(HM) CT-995#WH (HM)
7. อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
7.1 ที่ใส่สบู่ C-805
7.2 ที่ใส่กระดาษชำระ C-815
7.3 หิ้งวางของ (เฉพาะอ่างแขวน) C-821
7.4 ราวแขวนผ้า C-837
7.5 กระจกเงา สั่งตัดตามขนาดในแบบ สั่งตัดตามขนาดในแบบ
7.6 อิฐแก้วใส หนา 3” ช้างแก้ว แก้วปราการใหญ่
7.7 ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส CT-640Z2(HM)

หมายเหตุ

  1. รายการนี้ใช้สำหรับกำหนดวัสดุมาตรฐาน ที่มีระบุในแบบ หรือสัญญาเท่านั้น
  2. วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ไม้ปาร์เก้ ,ไม้ต่างๆ หินแกรนิต ใช้ขนาด ,สี ,ลายเนื้อวัสดุ ตามมาตรฐานท้องตลาดทั่วไป
  3. รายการที่กำหนดราคา เป็นราคาเฉพาะวัสดุเท่านั้น ไม่รวมวัสดุประสาน ,การเคลือบผิว และค่าแรงติดตั้ง
  4. งานปูวัสดุผิวพื้น – ผิวผนัง ไม่รวมค่าแรงงานปูลวดลาย หรือการปูตกแต่ง
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้มูลค่าต้องไม่น้อยกว่ารายการที่ได้ระบุไว้ และสามารถเปลี่ยนแปลง? ได้ตามความเหมาะสมกับแบบบ้าน