logo

เปิดบ้าน Householder

บ้านมิได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัย ทว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่อันสำคัญยิ่ง “บ้าน” เป็นที่พักกาย พักใจ และเป็นศูนย์รวมความรักความอบอุ่นของสมาชิกในครอบครัวตลอดชีวิต การปลูกสร้างบ้านสักหลังจึงต้องอาศัยความพิถีพิถันและความเอาใจใส่อย่างถึงที่สุดเพื่อให้ภายใต้หลังคานี้เป็นหลักพักพิงที่มั่นคงและอยู่สบาย ตรงใจผู้อาศัย Hoseholder ถือกำเนิดขึ้นมาด้วยความเข้าใจเป็นอย่างดีว่า การสร้างบ้านคือ การสร้างฝัน หลักการทำงานของเราจึงตั้งอยู่บนเจตนารมณ์ที่จะสร้างบ้านเปี่ยมคุณภาพให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ด้วยการทำงานของทีมที่มีประสบการณ์ยาวนานและความชำนาญเฉพาะด้าน ซึ่งพร้อมให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกทุกขั้นตอน ครบวงจรการสร้างบ้าน เพื่อให้ “บ้าน” เติมเต็มฝัน…ที่คุณสัมผัสได้ คุณสุดเขต ดีไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮ้าส์โฮลเดอร์ จำกัด
Hotline: 081-984-4199
Tel : 0 2965 6363

ปรึกษาออกแบบบ้านฟรี โดยสถาปนิกและวิศวกรที่มีประสบการณ์

เราให้คำปรึกษาออกแบบบ้านฟรี มีแบบบ้านชั้นเดียว และแบบบ้านสองชั้น ในหลากหลายสไตล์
โดยแบ่งตามพื้นที่ใช้สอยตามขนาดต่างๆ ให้เลือกเป็นไอเดียมากมาย ดังนี้

■ แบบบ้าน Householder บริษัทฯ มีแบบบ้านให้ท่านเลือกให้เหมาะสมกับขนาดที่ดิน, ทิศทางที่ดิน, พื้นที่ใช้สอยภายในที่เหมาะสมและเพียงพอกับงบประมาณ หากท่านต้องการปรับเปลี่ยนบางส่วนของแบบบ้าน บริษัทฯ ยินดีปรับแบบให้โดยคิดราคาเพิ่มหรือลดลงตามสัดส่วนที่เหมาะสม

■ แบบบ้าน News House บริษัทฯทราบดีอยู่แล้วว่าการสร้างบ้านคงไม่มีแบบบ้านใดที่ตรงใจท่านในทุก ๆ ส่วน บริษัทฯจึงจัดสถาปนิกที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการออกแบบบ้าน โดยเฉพาะเพื่อออกแบบบ้านเฉพาะสำหรับท่านฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ (แบบร่าง)

■ แบบบ้าน Your House ในกรณีที่ท่านมีแบบบ้านพร้อมปลูกสร้างอยู่แล้ว บริษัทฯ ยินดีประมาณราคาค่าก่อสร้างให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และบริษัทฯ ยังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงวัสดุ หรือพื้นที่ใช้สอยก่อนทำการปลูกสร้าง

เอกสารที่ใช้ในการพิจารณาเลือกแบบบ้าน

1. สำเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าจริงทุกหน้า จำนวน 1 ชุด
2. แผนที่หน่วยงาน

ข้อมูลเบื้องต้นในการเลือกแบบบ้าน

1. สำเนาระดับดินถม
2. ขนาดที่ดิน
3. จำนวนห้อง
4. จำนวนผู้อยู่อาศัย
5. ความต้องการเฉพาะ
6. รูปแบบภายนอกที่ต้องการ
7. งบประมาณ